דף הבית

מצ"ב דף מידע והמלצות למורים:

מכ. גיוס לבתי ספר 2019

עיקרו של הפרויקט הוא הענקת חינוך אקדמי גבוה בכימיה לתלמידי תיכון.  הפרויקט קולט כל שנה כ-50 תלמידי תיכון מצטיינים. במסגרת הפרויקט לומדים התלמידים קורסים טכניונים בכימיה, בפקולטה לכימיה בטכניון ומזוכים בנקודות אקדמיות, אשר יעמדו לרשותם עד 5 שנים אחרי השרות הצבאי בכל אחת מהפקולטות בטכניון.

מטרות הפרויקט:

  • חשיפת תלמידים מוכשרים למדעי הכימיה, במיוחד תלמידים, אשר נטייתם הטבעית היא למצוינות מתמטית – פיזיקאלית.
  • יצירת עתודה של בוגרי כימיה בעלי רמת הישגים גבוהה ביותר, אשר תקדם את התעשייה הכימית ואת המחקר האקדמי בישראל.
  • שינוי משמעותי בתדמיתו הציבורית של מקצוע הכימיה ושל התעשייה הכימית, והטמעת העובדה שהכימיה מקיפה מגוון של טכנולוגיות מודרניות, בעלות תרומה קריטית לכלכלת ישראל.
  • יצירת מודעות בקרב תלמידים, הורים ומורים לחשיבותה ומרכזיותה של הכימיה בתעשיית ההי-טק הישראלית.
  • מיצוב מעמדה של הפקולטה לכימיה בטכניון כפקולטה המובילה בישראל, הן במישור המדעי והן בפעולותיה למען הקהילה והסביבה.

 

קורס כימיה 1

 

 

לוגו טכניון        לוגו פרויקט ארכימדס        לוגו משרד החינוך